Betaling

Betaling

In verband met het spoedeisende karakter is het tarief voor een recept in de Dienstapotheek hoger dan in een gewone apotheek. 
Heeft u een zorgverzekering? De zorg die wij leveren wordt dan bijna altijd vergoed. Als uw eigen risico nog niet is verbruikt, dan zal de verzekeraar dit verder met u verrekenen.

Spoedzorg is duurder

Het tarief van Dienstapotheek Gelderse Vallei voor onze dienstverlening bedraagt per 1 augustus 2023 € 37,50 per receptregel exclusief de kosten voor het medicijn en exclusief 9% BTW. Dit tarief is hoger dan u overdag in uw eigen apotheek betaalt.

De redenen hiervoor zijn:

  • hogere personeelskosten vanwege werktijden in avond-, nacht- en weekenduren;
  • geringer aanbod recepten.

U betaalt voor een recept bij een dienstapotheek meer zorgkosten dan voor een recept in uw eigen apotheek. Maar u krijgt daarmee wel de spoedzorg die u nodig hebt.

Dienstapotheek Gelderse Vallei is een maatschappelijke voorziening zonder winstoogmerk. Wat u betaalt, is nodig om uw zorg te kunnen leveren.