Betaling

Betaling

In verband met het spoedeisende karakter is het tarief voor een recept in de Dienstapotheek hoger dan in een gewone apotheek.

Spoedzorg is duurder

Het tarief van Dienstapotheek Gelderse Vallei voor onze dienstverlening bedraagt per 1 april 2019 € 31,92 per receptregel exclusief de kosten voor het medicijn en exclusief 9% BTW. Dit tarief is hoger dan u overdag in uw eigen apotheek betaalt.

Let op:
Vanaf 1 mei 2020 geldt er een tarief van €45 per receptregel exclusief de medicijnkosten en 9% btw. Dit in verband met een forse vermindering van het aantal receptregels en om de dienstapotheek draaiende te houden.

De redenen hiervoor zijn:

  • hogere personeelskosten vanwege werktijden in avond-, nacht- en weekenduren;
  • geringer aanbod recepten.

U betaalt voor een recept bij een dienstapotheek meer zorgkosten dan voor een recept in uw eigen apotheek. Maar u krijgt daarmee wel de spoedzorg die u nodig hebt.

Dienstapotheek Gelderse Vallei is een maatschappelijke voorziening zonder winstoogmerk. Wat u betaalt is nodig om uw zorg te kunnen leveren.